Self- assessment Tool

 

Orodje za samoocenjevanje projekta DISC je namenjeno prepoznavanju šibkih področij znanja digitalnih veščin, ki jih posameznik lahko nadgradi. To orodje je bilo  zasnovano tako, da vodi do prilagojenega usposabljanja na podlagi vaših rezultatov in predlaganih področij rasti.

Izberite kompetenco IKT, da začnete ocenjevati svoje digitalne spretnosti. To vam bo vzelo približno 5–7  minut. Po pregledu vseh področij spretnosti boste prejeli vse rezultate naenkrat.